Opdrachten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de opdrachten die ik uitvoer of heb voltooid, met een korte beschrijving. Ik nodig u van harte uit contact op te nemen als u meer informatie wenst. 

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (april-mei 2013)

Mijn eerste opdracht als zelfstandige was een stakeholderanalyse voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (april-mei 2013). Interviews van grote partijen in de geestelijke gezondheidszorg zijn verwerkt in een rapportage en SWOT-analyse. De rapportage wordt gebruikt voor de herziening van het meerjarenbeleidsplan.

Nederlandse Vereniging voor Neurologie (augustus 2013-januari 2014)

Als interim beleidsmedewerker opleiding (parttime) coördineer ik de portefeuille opleiding binnen de NVN. Dit betreft onder andere het monitoren van wijzigingen in het overheidsbeleid ten aanzien van opleiding, en de begeleiding en implementatie daarvan in het verenigingsbeleid; het actualiseren van het elektronisch portfolio; onderzoek naar ontwikkeling van gaming ter aanvulling op het opleidingscurriculum en verbetering van de toegankelijkheid van het opleidingsplan (digitalisering). Ook supervisie van de terugkerende toetsing van aios en neurologen valt onder de werkzaamheden.

In het kader van deze werkzaamheden worden contacten onderhouden met opleidingsgerelateerde instanties (OMS, zusterverenigingen) en de betreffende gremia binnen de vereniging zoals het Consilium Neurologicum, de toetsingscommissie en de werkgroepen portfolio en gaming.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (oktober 2013-februari 2014)

Voortgangsbewaking, coördinatie en ondersteuning van een aantal kwaliteitsprojecten die onderdeel uitmaken van het geïntegreerd kwaliteitsbeleid van de NVK. Ik begeleid de commissie Academische Visitatie die een advies opstelt over de invoering van kwaliteitsvisitaties in academische klinieken, de commissie ZBC-visitatie die eenzelfde doel voor ogen heeft voor zelfstandige behandelcentra, en de commissie kwaliteitscriteria kindergeneeskunde. Deze laatste commissie formuleert criteria die moeten kunnen leiden tot een advies met 5 mogelijkheden: voorwaarden, zwaarwegende adviezen, aanbevelingen, good practice en best practice.