Over Patricia

Als afgestudeerd bioloog ben ik na enige omzwervingen in 1998 bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) terecht gekomen. In de loop der jaren ben ik opgeklommen tot directeur. Ik gaf leiding aan 10 medewerkers en droeg de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, zowel op facilitair, personeels- als organisatorisch gebied. Ik adviseerde en ondersteunde de ledenraad, het bestuur en diverse commissies. Ook was ik medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en in werking stellen van een nieuwe verenigingsstructuur, op juridisch, financieel en organisatorisch gebied. 

Na mijn vertrek per oktober 2012 ontstond de gedachte de kennis en deskundigheid die ik bij de NVA heb opgedaan, ter beschikking te stellen aan medisch specialistische vakgroepen en maatschappen. Na de nodige oriëntatie en voorbereiding ben ik per 4 maart 2013 als ondernemer geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Voor een uitgebreid CV zie mijn LinkedIn-pagina.